Honda CR-V 1.5 Elegance

499

Honda CR-V: Najpopularniji SUV na svetu

Opis

Svi iznosi obračunati su u EUR, plaćanje se vrši po srednjem kursu za EUR Narodne Banke Srbije, važećem na dan plaćanja.

Uplatu na početku, u iznosu od: 3,092.24 EUR čini Garancija, kao beskamatno sredstvo obezbeđenja i jednokratna naknada za obradu zahteva, a plaća se po pozivu Delta Rent-a-Car d.o.o.

Polisa kasko osiguranja bez učešća u šteti ZAKUPCA za prva dva štetna događaja na vozilu.

Za ostale štetne događaje obračunavaće se dodatno učešće u šteti po ponudi osiguravača.

Informativna ponuda urađena je isključivo u cilju sagledavanja parametara budućeg Ugovora o dugoročnom zakupu i kao takva proizvodi pravno dejstvo tek kada zaključi Ugovor o dugoročnom zakupu na način i pod uslovima predviđenim tim Ugovorom o dugoročnom zakupu.

START PAKET

USLUGE

  • Registracija vozila
  • Zeleni karton
  • Kasko osiguranje
  • Administrativni troškovi

DODATNE USLUGE

  • Upravljanje flotom
  • Set letnjih guma (na vozilu)

DODATNA OPREMA

  • Trougao i prva pomoć
  • Alarm