BMW 520d xDrive

995

Sportski poslovni sedan

Kategorija:

Opis

Svi iznosi obračunati su u EUR, plaćanje se vrši po srednjem kursu za EUR Narodne Banke Srbije, važećem na dan plaćanja.

Uplatu na početku, u iznosu od:  5,535.04 EUR čini Garancija, kao beskamatno sredstvo obezbeđenja i
jednokratna naknada za obradu zahteva, a plaća se po pozivu Delta Rent-a-Car d.o.o.

Polisa kasko osiguranja podrazumeva 10% ili 100 Eur učešća u šteti ZAKUPCA za prva dva štetna događaja na vozilu.
Za ostale štetne događaje obračunavaće se dodatno učešće u šteti po ponudi osiguravača.
Informativna ponuda urađena je isključivo u cilju sagledavanja parametara budućeg Ugovora o dugoročnom zakupu
i kao takva proizvodi pravno dejstvo tek kada zaključi Ugovor o dugoročnom zakupu na način i pod uslovima predviđenim
tim Ugovorom o dugoročnom zakupu.

USLUGE

  • Registracija vozila
  • Zeleni karton
  • Kasko osiguranje
  • Administrativni troškovi

DODATNE USLUGE

  • Upravljanje flotom
  • Set letnjih guma

DODATNA OPREMA

  • Trougao i prva pomoć
  • Set za reparaciju
  • Patosnice
  • Potrošni materijal