BMW 318d Automatic

749

Ultimativni sportski sedan

Kategorija:

Opis

Svi iznosi obračunati su u EUR, plaćanje se vrši po srednjem kursu za EUR Narodne Banke Srbije, važećem na dan plaćanja.

Uplatu na početku, u iznosu od: 3,310.42 EUR čini Garancija, kao beskamatno sredstvo obezbeđenja i jednokratna
naknada za obradu zahteva i administraciju ugovora, a plaća se po pozivu Delta Rent-a-Car d.o.o.

Polisa kasko osiguranja podrazumeva 10% ili 100 EUR učešća u šteti ZAKUPCA za prva dva štetna događaja na vozilu.

Za ostale štetne događaje obračunavaće se dodatno učešće u šteti po ponudi osiguravača.

Informativna ponuda urađena je isključivo u cilju sagledavanja parametara budućeg Ugovora o dugoročnom zakupu
i kao takva proizvodi pravno dejstvo tek kada zaključi Ugovor o dugoročnom zakupu na način i pod uslovima predviđenim
tim Ugovorom o dugoročnom zakupu.

USLUGE

 • Registracija vozila
 • Zeleni karton
 • Kasko osiguranje
 • Redovno održavanje vozila
 • Vandredno održavanje vozila
 • Sezonska zamena guma i hotel
 • Pomoć na putu
 • Administrativni troškovi

DODATNE USLUGE

 • Upravljanje flotom
 • Dodatno osiguranje putnika
 • Set letnjih guma (na vozilu)
 • Set zimskih guma

DODATNA OPREMA

 • Trougao i prva pomoć
 • Patosnice
 • Rezervni točak
 • Fabrički sistemi zaštite
 • Potrošni materijal